SOMETHING系列設計師錶

NO Monday 12 Windows系列設計師錶

 

NO Monday SOMETHING
系列設計師錶


精緻、簡單的鏤空設計,讓您安靜地品味、欣賞時間。

型號:46201
錶帶材質-真皮
錶殼材質-不鏽鋼
鏡面材質-礦石鏡面
機芯類型-石英錶

   

 

NO Monday SOMETHING
系列設計師錶


精緻、簡單的鏤空設計,讓您安靜地品味、欣賞時間。


型號:46202
錶帶材質-真皮
錶殼材質-不鏽鋼
鏡面材質-礦石鏡面
機芯類型-石英錶
 

   

 

NO Monday SOMETHING
系列設計師錶


精緻、簡單的鏤空設計,讓您安靜地品味、欣賞時間。


型號:46213
錶帶材質-真皮
錶殼材質-不鏽鋼
鏡面材質-礦石鏡面
機芯類型-石英錶